Det senaste åren har jag fått i uppdrag att genomföra ett flertal olika offentliga uppdrag. Ett är presenterat här och de andra kommer att presenteras även dem. Har ni förfrågningar på offentliga utsmyckningar, företags utsmyckningar eller något annat projekt som kan utmana ser jag gärna att ni hör av er. 

Näckrosen

Finns idag i Hässleholms Kommun. Placerad i kommunhuset under hösten 2009. Den är framtagen i flera olika glastekniker, i emalj och med metall tillverkad i samarbete med flera konstnärer och företag. Förutom glas och metall består den av 50 ledlampor med en hållbarhet bräknad till 12 år. Alla delar har gjorts av mig, Elna Jolom med hjälp av företag och personer som haft expertkunskap inom ljus och metall. 

Ursprungligen var Näckrosen och är till viss del fortfarande en ide om en stor torgskulptur. Tanken på att en gång få göra den är inte slagen ur hågen. Samtidigt som Näckrosen arbetades fram gjordes en liknande Lotusblomma. Detta för att kunna delta i utställningar och på annat sätt visa upp arbetet och resultatet med Näckrosen. För att på lång sikt kunna genomföra ett projekt med en skulptur att vistas i.

Jag har tänkt ut och konstruerat en Näckros som kan vara i en damm på ett torg eller i en sjö. Den beträds genom att ni går på näckrosblas som svävar på vattenytan. In i blommans inre där pistiller blir till stolar och ståndaren ett bord. I blomman kan du vistas utan att höra omgivningen som att vara närvarnade men ändå fri. Att se vad andra gör omkring men inte behöva delta. Helt enkelt ett rum för inspriation, tanke, uppladning och kraft. En konst i det offentliga rummet.