loading...

" Nyfikenhet och ett ständigt behov att förverkliga idéer för att se om det fungerar de som tagit form i huvudet är ryggraden i mitt arbete. En balans mellan färg, form och mönter eller struktur är viktiga delar i mina arbeten. Inspiration får jag från naturen, samhällsfrågor men framförallt inspireras jag ofta till att lösa samhällets obalans i mitt arbete. Genom att i glaset skildra det vackra och spröda det facinerande och det taktila fångas uppmärksamheten och verkligheten får plats på en plats fylld av tillåtelse och värme. Jag gör vackra miljöer av starka och krävande erfarenheter, för att jag tror och ser att det vackra ger en balans till det liv som ofta är svårt och krävande. Mina verk kräver inte så mycket men är jag på plats går det inte att komma undan samhällsgranskning och med mig flätar vi upp de normer som har skapats och jobbar fram nya vägar att vandra på. jag gör det hårda mjukt och det mjuka hårt. Jag vänder på begrepp och utforskar gränser. Naturen ger mig tiden att andas och reflektera. Mina verk speglar personen bakom vilket både är skrämmande och spännande. Just nu ligger mitt fokus i verken på relationen mellan naturen och människan i andemeningen hur vi nyttjar naturen och var vi lägger värde och inte, här ställs ärtor och majs mot pärlor och guld."

" Curiosity and a need to realize ideas have been the spine of my work for many years. In color and composition I seek harmony given wellbeing and happiness to the social structures. The force I am reflects in the works that comes out of my hands. In cooperation with other craftsmen or artists I create sculptures in mixmedia. With an intention that the materials will meet in a unit that is balanced and obvious . Yet often the soft sharpens and the hard material becomes soft when I create freely. Nature's shapes, colors and content are a great inspiration in my creation. Nature give me time to breathe and reflect. For me the work reflects the human behind and that is both scary and exciting. The last few years I have worked with metal and glass as the main material . But I constantly try new material and has collaborations in several areas. "